0
POBIERZ BEZPŁATNY
E-BOOK

Czym pracując na etacie wyróżnić się spośród konkurencji? 12 czerwca, 2022

Masz wrażenie, że wykonujesz przyziemne czynności w pracy tj. obsługa klienta, rozmowy przez telefon, odpisywanie na maile, załatwianie spraw urzędowych, tworzenie pism, sporządzanie raportów itp. może według Ciebie nie jest to nic odkrywczego. Nic, czym mogłabyś się pochwalić w swojej branży. Równocześnie przewidujesz zmianę pracy, zmianę zawodu, szukasz tego, czym mogłabyś wyróżnić się spośród konkurencji lub zwyczajnie chciałabyś lepiej poznać siebie, by móc świadomie, na co dzień wykorzystywać swój wrodzony talent.  Czym on jest? Tym, czym w przeważającej części charakteryzuje się Twoja osobowość np. otwartość umysłu, podziw dla piękna, pasja zdobywania wiedzy, skromność, przywództwo, ciekawość, uczciwość, empatia itd.

Twój talent albo Cię wzmacnia, albo osłabia

Wykonując czynności w pracy, o których wspomniałam wyżej zakładamy, że Twoim talentem jest uczciwość. Twoja praca może mieć mało z nią wspólnego, ponieważ zakładając często „naginasz przepisy”, omijasz regulamin, nie mówisz całej prawdy, by coś osiągnąć. To może Cię osłabiać i możesz przez pryzmat tego oceniać czynności wykonywane w pracy jako coś, czego nie lubisz robić. Natomiast przyczyna Twojego problemu może leżeć nie po stronie wykonywanych czynności, ale osób, które stworzyły takie warunki pracy. Odpowiedz sobie na pytanie. Gdybyś robiła to samo, ale w innym miejscu pracy, z zachowaniem norm moralnych i społecznych, to czy chciałabyś to robić?

Środowisko pracy jest super, ale czegoś Ci brakuje, stresujesz się, popełniasz błędy, nie potrafisz i nie lubisz obsługiwać klientów, trudno jest Ci opanować czynności w pracy, wielu rzeczy nie jesteś w stanie zrozumieć, być może zmagasz się z powyższymi problemami i nie jest to spowodowane tym, że jesteś mniej bystra, czy też mniej inteligentna od Twoich koleżanek. Te czynności wymagają od Ciebie talentów, których w sobie nie masz lub one są, ale na niskim poziomie, by wykonać je szybko, z łatwością i na wysokim poziomie. Nie mam na celu obniżenia poczucia Twojej wartości, ale zachęcam Cię do tego, by się zatrzymać i zastanowić nad sobą.

Równie dobrze możesz czuć się w pracy, jak ryba w wodzie. Większość czynności w pracy może sprawiać Ci radość, możesz mieć ogólne poczucie, że robisz to, co lubisz. Widzisz szybki i zadowalający efekt swojej pracy. Mogą widzieć to inni. Jeżeli na przykład w skład Twojej pracy wchodzi obsługa klienta, Ci znacznie chętniej mogą do Ciebie przychodzić w porównaniu do osób, z którymi pracujesz. O tym może świadczyć np. talent empatia, poczucie humoru, uczciwość, roztropność, szczerość, autentyczność.

Co jest moim talentem?

Poniżej zamieściłam 24 określenia mocnych stron według prekursorów psychologii pozytywnej Christophera Petersona i Martina E.P. Seligmana. Psychologia pozytywna koncentruje się na pozytywnych cechach osobowości człowieka, które uświadomione i wzmocnione prowadzą do dobrego, szczęśliwego życia. Zatrzymaj się przy każdym określeniu i wyeliminuj te określenia, które do Ciebie ewidentnie nie pasują, tzn. te określenia, które nie przemawiają do Ciebie, „nie rezonują” z Tobą. Przy określeniach, które są Ci bliskie, postaw znak „+”. Przy niektórych określeniach możesz mieć wątpliwości. Możesz zastanawiać się, czy określenie rzeczywiście do Ciebie pasuje, czy też nie. Jeżeli tak jest, postaw przy nich znak „+ -”. Bądź ze sobą szczera
1 podziw dla piękna
2 wdzięczność
3 nadzieja/optymizm
4 humor/ wesołość
5 Duchowość/ religijność
6 umiejętność przebaczania/okazania litości
7 skromność/pokora
8 roztropność (działanie z rozwagą)
9 samoregulacja/samokontrola
10 przynależność/ zespołowość
11 równość/ uczciwość
12 przywództwo
13 zdolność do kochania
14 życzliwość/wspaniałomyślność
15 inteligencja społeczna/emocjonalna/wgląd w siebie
16 waleczność/dzielność
17 pracowitość/wytrwałość/upór
18 spójność/szczerość/autentyczność
19 werwa/entuzjazm/witalność
20 oryginalność/twórczość
21 ciekawość
22 rozsądek/otwartość umysłu
23 pasja zdobywania wiedzy
24 szerokie horyzonty umysłowe

Wróć do określeń oznaczonych znakiem „+ -”. Zatrzymaj się przy tych określeniach i jeszcze raz poczuj, czy to określenie „rezonuje z Tobą”, czy jednak nie. Poniżej wpisz wszystkie określenia, które określiłaś znakiem „+”. Uszereguj je według hierarchii, zaczynając od tego, które „rezonuje” z Tobą najsilniej tzn. najbardziej do Ciebie pasuje, kończąc na określeniu, które „rezonuje” z Tobą najsłabiej. Jakie określenia znajdują się w pierwszej piątce? Wpisz je poniżej.
Moje określenia

Moje top 5 określeń
1
2
3
4
5

tekst: Marlena Drobot 

photo: unsplash Suhyeon Choi

12.06.2022